top of page

Thema's

Voor het realiseren van onze ambities werken kennispartners en bedrijven samen. Wetenschappelijke kennis vormt de basis voor het ontwikkelingen van een breed scala aan, voor de industrie concrete en praktische, nieuwe toepassingen.

Autonome systemen_edited.jpg

Autonome Systemen

Autonome systemen zijn robots of computerprogramma's die zijn ontworpen om onafhankelijk van menselijke instructies te functioneren. Ze gebruiken een combinatie van sensoren, software en kunstmatige intelligentie om te communiceren met de omgeving, potentiële obstakels te identificeren en taken uit te voeren zonder directe menselijke tussenkomst. Autonome systemen hebben toepassingen in veel industrieën, van transport en bouw tot gezondheidszorg en landbouw. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en automatisering hebben autonome systemen het potentieel om de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en de veiligheid te verbeteren.

Autonome systemen_edited.jpg
High Performance Computing.jpg

High performance computing

High-performance computing zorgt voor een hogere verwerkingssnelheid en grotere efficiëntie voor complexe taken. Het wordt gebruikt voor simulaties in wetenschap, techniek, weeranalyse, financiële modellering en andere data-intensieve toepassingen. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën biedt HPC organisaties een voorsprong door de snelheid van hun activiteiten te verhogen. Het is een krachtig hulpmiddel om de productiviteit en besluitvorming te verbeteren.

Gerard Kingma-4992 Chemische Recycling_edited.jpg

Chemische recycling

Chemische recycling is een innovatief proces waarmee we plastic afval kunnen afbreken tot zijn chemische componenten. Hierdoor ontstaat een scala aan waardevolle grondstoffen, wordt afval op stortplaatsen verminderd en ontstaan er kansen voor nieuwe producten. Nu de technologie steeds vaker voorkomt, is dit een van de meest duurzame en economisch haalbare opties voor het beheer van plastic afval.

Chemische recycling.jpg

Conversie technologie

Conversietechnologie biedt bedrijven de tools om hun processen te stroomlijnen en de efficiëntie te maximaliseren. Bij energieconversie wordt bijvoorbeeld restwarmte of warmte uit een duurzame bron - zoals zonne-energie, biomassa of aardwarmte - omgezet in een andere energiedrager, zoals elektriciteit, warmte op een ander temperatuurniveau of koude.

Geavanceerde materialen

Geavanceerde materialen zijn materialen die zijn ontworpen om specifieke eigenschappen te hebben voor bepaalde toepassingen. Vanwege die unieke eigenschappen maken ze radicaal andere technologieën mogelijk dan voorheen. Geavanceerde materialen combineren vaak complexe materiaalarchitecturen die bijvoorbeeld óf ruimtebesparend (nano) óf sneller zijn óf energiezuiniger óf schijnbaar onverenigbare componenten combineren. Voorbeelden van geavanceerde materialen zijn materialen voor electronica (halfgeleiders, multiferroïsche materialen), energiematerialen (zonnecellen, batterijen), quantummaterialen en -apparaten (2D-materialen, spintronica), bio-geïnspireerde en biofunctionele materialen (nieuwe medische kleefstoffen, zelf assemblerende materialen), cognitieve systemen en apparaten (memristors), en polymeren en composietmaterialen (groene synthese van polymeren, recycling). Een aansprekend voorbeeld van een geavanceerd materiaal is piëzo-elektrisch materiaal dat gebruikt wordt in een trottoir en energie opwekt als je eroverheen loopt. 

Advanced materials.jpg
Energie_edited.jpg
Energie_edited_edited.jpg

Energie management

Verduurzaming van energie betekent een complexere organisatie van opwekking, opslag, transport en gebruik van duurzame energie inclusief de energiemarkten. Energiemanagement gaat over techniek (bijvoorbeeld transport en opslag van groene waterstof) maar ook over juridische, economische en beleidsmatige aspecten en menselijk gedrag.

bottom of page